བོད་ཀྱི་སློབ་གསོར་སེམས་ཁྲལ་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་འགའ་ཞིག་བཀོད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི222ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།