རིག་གནས་མིའི་རིགས་རིག་པ་དང་དེའི་ཞིབ་འཇུག་ཐབས་ལམ་སྐོར་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི120ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།