ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་གྱི་དུས་གསུམ་རྣམ་གཞག །

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི257ནས་བལྟས།   |  ཐེངས12ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།