ལོ་ཙཱའི་བྱ་གཞག་དང་མི་རིགས་ཁག་བར་གྱི་རིག་གནས་འགྲོ་འོང་སྐོར།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི50ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།