གསར་འགྱུར་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་མྱོང་འདྲིས་ཁབ་རྩེའི་རྦ་རླབས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི86ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།