རྩིས་རིག་བསླབ་གཞི་ཡིག་སྒྱུར་ལས་འཕྲོས་པའི་བསམ་གཞིགས་ཕྲན་བུ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི30ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།