《སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས》ལས་བསྟན་པའི་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་རྩ་བའི་སྒྱུར་ཐབས་སྐོར་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི3291ནས་བལྟས།   |  ཐེངས45ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།