གཡང་དྲུང་བོན་གྱི་བསྟན(བརྟེན)འགྱུར་དཀར་ཆག་སྒྲིག་ཚུལ་གྱི་ངོ་སྤྲོད་རགས་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི123ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག