ཞེ་ཆེན་འདུས་སྡེའི་བཅའ་ཡིག་གསར་བཀོད་བླང་དོར་རབ་གསལ་སྣང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི309ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།