ལོ་ཙཱ་བ་ཆེན་མོ་འགོས་ཆོས་གྲུབ་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོ་ཙམ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི99ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།