བོད་རྒྱལ་ཁྲི་དར་མ་འུ་འི་དུན་བརྟན་ནམ་གླང་དར་མས་ནང་བསྟན་བསྣུབས་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཟུར་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི178ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག