ཙ་མི་ལོ་ཙྭ་བས་བསྒྱུར་པའི་《གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞིའི་རྣམ་ཐར》གྱི་ཡིག་ཚང་ཁྱད་ཆོས་འགའ་ཞིག་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི770ནས་བལྟས།   |  ཐེངས8ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 5 དགོས།