• 【གཙོ་སྒྲིག་པ།】ཀུང་ཆི་ཏེ།
  • 【གཙོ་སྒྲིག་གཞོན་པ།】འབྲུག་བྱམས་ཚེ་རིང་།
  • 【གཙོ་སྒྲུབ།】མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སྐད་ཡིག་ལོ་ཙཱ་ཁང་།
  • 【སྦྲག་ཨང་།】 810000
  • 【སྡོད་གནས།】ཟི་ལིང་གྲོང་ཁྱེར་ནུབ་སྲང་ཆེན་མོའི་སྒོ་རྟགས་ཨང12པ།
  • 【ཁ་པར་ཨང་གྲངས།】0971-8252406 8252014