ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལས་རབ་བྱེད་དང་པོ་མཁས་པ་བརྟག་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི349ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།