དཔལ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མར་བརྟེན་པའི་གཅོད་ཡུལ་གྱི་གདམས་པ་ཁྱེར་བདེ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་གི་ཐིག་བཅུད།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི952ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག