ཀཿཐོག་མཁན་ཆེན་ ༸ཚུལ་ཁྲིམས་མཐར་ཕྱིན་གྱི་ཞལ་གདམས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི285ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།