ནུབ་ཕྱོཊ་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་རིག་གཞུང་མཁས་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི135ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 2 དགོས།