རྫོགས་ཆེན་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་གདམས་པ་ཉུང་བསྡུས་སྒྲོན་མེའི་སྣང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི593ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 1 དགོས།