སྐྱབས་རྗེ་བླ་མ་ཤར་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གདམས་པའི་བསླབ་བྱ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི178ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 20 དགོས།