རྒྱལ་དབང་བདུན་པའི་སྐུ་ཕྲེང་བསྒྲིགས་རིམ་ཐད་ཆིང་གོང་མའི་ལྟ་བ་འགྱུར་བར་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8583ནས་བལྟས།   |  ཐེངས7ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།