དཔལ་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་རིགས་བསྡུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དྲི་མེད་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི75ནས་བལྟས།   |  ཐེངས1ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།