ཀྲུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཆད་གཅོད་སྲོལ་ཡིག

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི2ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི3265ནས་བལྟས།   |  ཐེངས27ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།