ཀླུ་བསང་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་རྦ་རླབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི391ནས་བལྟས།   |  ཐེངས11ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།