སྒ་མཆོད་རྟེན་དཀར་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པའི་མཆོད་གླུ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི437ནས་བལྟས།   |  ཐེངས5ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།