ཡི་གེ་རིག་པའི་མཐོང་སྣེ་ནས《ཡི་གེའི་བཤད་པ་མཁས་པའི་ཁ་རྒྱན》ལས་བསྟན་པའི་ཡི་གེ་སྐོར་གྱི་གཙོ་གནད་ལ་ཅུང་ཙམ་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི158ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག