ཆོས་འབྱུང་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི1771ནས་བལྟས།   |  ཐེངས106ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
2022-01-17
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།