རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་གྱི་སྤྱོད་འཇུག་སྒོམ་རིམ་དང་རྣམ་ཐར་ངག་རྒྱུན་མ་ཞལ་གདམས་ཐོར་བུ་དྲང་སྲོང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི253ནས་བལྟས།   |  ཐེངས13ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག