དག་ཡིག་རིན་ཆེན་མྱུ་གུ་མའི་འབྲུ་འགྲེལ་དང་སུམ་ཅུ་པའི་དཔེར་བརྗོད་མདོར་བསྡུས་ཚིག་དོན་ཀུན་གསལ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི548ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།