བོད་ལུགས་གསོ་རིག་གི་གཉེན་པོ་བཞིའི་ཡ་གྱལ་བདུད་རྩི་སྨན་གྱི་གཙོ་གནད་ལས་ཀའི་རིན་ཐང་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི350ནས་བལྟས།   |  ཐེངས4ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག