ཆེད་མཁས་པའི་གསལ་འགྲེལ།སྨྱན་སྦྱོར་མཉམ་འདུས་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི་བཅུ་བཞི་པའི་འཆར་འགོད་གྲོས་གཞི་རུ་བྲིས་འདུག དོན་དངོས་ཐོག་ཅི་ལྟར་མཉམ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས་སམ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི98ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།