རྒྱང་སྐྱོད་ཀྱི་ལམ་བུ་གསར་པ་རུ་འགན་ཁུར་དངོས་འབེབས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ་ཆེན་པོ་གཏོང་དགོས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི13ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཡིག་ཚགས་ཆ་འཕྲིན།
འབྲེལ་ཡོད་ཡིག་ཚགས་འོས་སྦྱོར།