རྫས་འགྱུར་རིག་པའི་ཐ་སྙད་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གྱི་རྩ་དོན་འགའ་ཞིག་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི90ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།