ཞང་བོད་གསོ་བ་རིག་པ་ལས་ཆུ་བརྟག་རིག་པའི་ལག་ལེན་ནན་ཏན་དུ་བལྟ་དགོས་པའི་དོན་གནད་སྐོར་ཅུང་ཟད་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི80ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག