《གཏམ་རྒྱུད་གསེར་ཐང》གཞིར་བཅོལ་ཏེ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ལགས་ནི་བོད་མི་མིའི་རིགས་རིག་པ་སྨྲ་བ་ཞིག་ཡིན་པར་དཔྱད་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི196ནས་བལྟས།   |  ཐེངས6ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(0)
དཔྱད་བརྗོད་མི་འདུག