སློབ་གསོ་སློབ་ཁྲིད་ཁྲོད་དུ་གཏམ་དཔེ་བཀོལ་སྤྱོད་ལེགས་པོ་ཐུབ་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བའི་སྐོར་རགས་ཙམ་གླེང་བ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི498ནས་བལྟས།   |  ཐེངས3ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།