རང་ཞིང་གིས་སྲིད་འཛིན་མཆན་འགོད་སོགས་དོན་ཚན28མེད་པར་བཟོས་པའམ་སྙོམས་སྒྲིག་བྱས་པ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི50ནས་བལྟས།   |  ཐེངས0ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།