གཅིག་སྒྲིལ་ས་ཁུལ་གྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་གི་གདན་རབས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8562ནས་བལྟས།   |  ཐེངས18ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།