ཆོས་སྐད་རྫོང་ཁ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི2ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི41742ནས་བལྟས།   |  ཐེངས213ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(9)

1 2 3 4 5

བོད་ཡིག་གི་གྲྭ་ལམ་འདི་དུས་རབས་དི་འཚམ་པར་ཧ་ཅངགི་ཡག་པོ་འདུག

1 2 3 4 5

མཐོ་རྒྱུགས་

1 2 3 4 5

ཡགཔོའདུག

1 2 3 4 5

བཀའ་དྲིན་ཆེ།

1 2 3 4 5

ལེགས།