སྙན་ངག་གསར་བའི་ལེགས་ཆ་ལེན་སྟངས་སྐོར་གྱི་གཏམ་གླེང་།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི0ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི8520ནས་བལྟས།   |  ཐེངས2ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་ཡོན། ཆ་བསགས 8 དགོས།