དགེ་ལེགས་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

མཉམ་སྤྱོད། QQབར་སྟོང་།
(མི4ནས་དཔྱད་འཇོག་བྱས།)  |   མི5509ནས་བལྟས།   |  ཐེངས126ལ་ཕབ་ལེན་བྱས།  |   ཡིག་ཚགས་ཐེར་འདོན།
རིན་མེད།   
ཁྱེད་ཀྱི་དཔྱད་བརྗོད།   

500

སྤྱོད་མཁན་དཔྱད་བརྗོད།(4)